Pojistné produkty

Pojištění dopravních firem

Od počátku vzniku naší společnosti je jednou z našich specializací komplexní pojištění dopravních firem. S činností dopravních firem je spjato množství rizik, které jsou z větší, či menší části pojistitelné. Jedná se především o havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění nákladu (dle CMR), pojištění obecné odpovědnosti, léčebné výlohy řidičů a další. To, že nejsme v tomto oboru začátečníci potvrzuje i to, že mnohé firmy máme pojištěny již několik let a mezi naše klienty patří i významné dopravní firmy v ČR.

Pojištění lázeňských zařízení

Od roku 2004 jsme se začali rovněž specializovat na zabezpečení balíku služeb souvisejících s pojistnou ochranou a risk managementem lázeňských zařízení. Výsledkem je optimalizace řešení problematiky pojištění v návaznosti na specifické aspekty oblasti podnikání v tomto oboru. Jedním z prvků optimalizace nákladů na pojistnou ochranu je kumulace subjektů působících v oboru do skupiny, díky čemuž dojde k nárůstu obratů při nákupu konkrétní služby a tím k jejímu významnějšímu zlevnění, a dále k upevnění pozice při vyjednávání s pojistitelem v případě požadavků nestandardního pojistného krytí nebo nesouhlasu při výplatě pojistného plnění.

Pojištění municipalit

Od roku 2010 jsme se začali specializovat na zabezpečení balíku služeb souvisejících s pojistnou ochranou a risk managementem měst, obcí a jimi založených organizací.

 

A – Životní pojištění

 • Pojištění pro případ smrti, nebo dožití.
 • Důchodové pojištění, kapitálové pojištění.
 • Připojištění pro případ úrazu nebo nemoci.
 • Pojištění vážných chorob.
 • Komplexní stabilizační program pro zaměstnance.

B – Úrazové pojištění

 • Pojištění úrazu pro případ smrti, trvalých následků, invalidity.
 • Pojištění úrazu na čas nezbytného léčení, resp. denního odškodnění.

C  – Neživotní pojištění

 • KASKO pojištění
  • KASKO pojištění motorových a nemotorových vozidel.
 • KARGO pojištění
  • Pojištění přepravovaného nákladu.
  • Pojištění zavazadel
 • Majetkové pojištění
  • Pojištění movitého i nemovitého majetku občanů.
  • Pojištění movitého i nemovitého majetku podnikatelů.
  • Pojištění zásob.
  • Pojištění krádeže, loupežného přepadení a vandalismu.
 • Pojištění technických rizik
  • Pojištění stavebních a montážních rizik.
  • Pojištění strojů a strojních zařízení.
  • Pojištění elektronických zařízení.
  • Pojištění domácích elektrospotřebičů.
 • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem pozemního dopravního prostředku (dle zák. 168/1999 Sb.).
  • Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele.
  • Pojištění obecné odpovědnosti.
  • Pojištění profesní odpovědnosti.
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání.
  • Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu (D&O).
  • Pojištění odpovědnosti provozem měst a obcí.
 • Pojištění finančních ztrát
  • Pojištění ztrát způsobených přerušením provozu.
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění cestovních rizik
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění záruky