Likvidační úkony

Našim klientům asistujeme při likvidaci pojistných událostí od samotného vzniku naší firmy. V současnosti likvidujeme průměrně každé dva dny jednu škodu. Našim klientům jsme k dispozici od konzultace po vznik škody, až po podání námitky v případě, že klient není spokojen s pojistným plněním, a to z hlediska jeho výše nebo délky výplaty. V případě vzniku škody mají naši klienti předepsaný jednoduchý postup: zatelefonovat a sdělit nám svůj problém. V případech odvolání klientů, kteří jsou nespokojeni s průběhem likvidace škod a jejich výplatou pojišťovnami jsme úspěšní v 90% případů.

Největší škoda, kterou jsme likvidovali byla ekologická havárie v roce 2004 s celkovou škodou 10 mil. Kč. Ročně likvidujeme zhruba 200 pojistných událostí. Nejrychlejší výplatu pojistného plnění jsme zajistili 24 hodin po oznámení PU.

 

Asistence

 • non-stop asistenční servis
 • asistence na místě PU na území ČR do 24 hodin a v zahraničí po dohodě

Evidence škod

 • evidence škod
 • pravidelné „demage reporty“
 • návrhy na optimalizaci pojistného programu na základě výše a skladby škodního průběhu

Při vlastních škodách

 • oznámení pojistné události pojistiteli
 • předběžné ocenění škody a zpracování podkladů pro likvidaci PU
 • zajištění prohlídky likvidátorem pojišťovny
 • komunikace s pojistitelem v průběhu likvidace PU
 • včasné a maximální možné pojistné plnění
 • zajištění opravce a komunikace s ním, pojistné plnění přímo opravci
 • zajištění soudního znalce a komunikace s ním

Při škodách způsobených třetí osobě

 • vymezení nároku na náhradu škody
 • oznámení pojistné události pojistiteli
 • zpracování podkladů pro likvidaci PU
 • komunikace s pojistitelem v průběhu likvidace PU
 • komunikace s poškozeným
 • komunikace s pojistitelem poškozeného
 • zajištění soudního znalce a právního poradce a komunikace s ním
 • příprava podkladů pro správní řízení

Při škodách zaviněných třetí (druhou) osobou

 • vymezení nároku na náhradu škody
 • oznámení pojistné události a zajištění prohlídky poškozené věci
 • zpracování podkladů pro likvidaci PU
 • jednání s pojistitelem v průběhu likvidace PU
 • urychlení pojistného plnění a komunikace s pojistitelem viníka
 • komunikace s viníkem a zajištění oznámení PU
 • zajištění soudního znalce a právního poradce a komunikace s ním
 • zajištění opravce a komunikace s ním, pojistné plnění přímo opravci
 • příprava podkladů pro správní řízení

Likvidace PU v cizině

 • komunikace se zahraničními pojistiteli
 • nárokování náhrady škody
 • vymezení nároku na náhradu škody poškozeného
 • zajištění havarijního komisaře