Jsme nezávislou rodinnou firmou s tuzemským kapitálem.

Stavíme na dlouholeté praxi v pojišťovnictví.

Společnost Tichý consulting, s.r.o byla založena v roce 2001. Jako odborný garant společnosti čerpám své odborné znalosti a profesionální zkušenosti od roku 1994, kdy jsem působil jako obchodní zástupce jedné z nejvýznamnějších českých pojišťoven. V následujících letech jsem pracoval na pozici zástupce pojišťovny, pojišťovacího makléře a byl jsem samozřejmě také klientem pojišťoven. Díky těmto zkušenostem jsem založil předmětnou společnost s vědomím a zkušeností „jak se to má dělat“.

Vím, co klient očekává od svého pojišťovacího makléře a vím, jak by měl každý pojišťovací makléř pracovat, aby mohl být jedním z pilířů, na kterých dnes staví úspěšní podnikatelé a prosperující korporace.

Nikdy jsem neměl ambice vést velkou firmu, založenou na desítkách obchodních zástupců a prodávající své produkty mnohdy multilevelovým systémem. Dbám na profesionalitu svého týmu a menší počet klientů, se kterými udržujeme silné dlouhodobé vztahy. U mnohých z nich jsme součástí užšího managementu. Přesto máme ve svém portfoliu velké nadnárodní společnosti s mnohasetmilionovými majetky, které po vlastních zkušenostech v oblasti pojištění vsadili na naši malou společnost. A vzhledem k mnohaleté spolupráci usuzuji, že jejich volba byla správná.

Strategie naší společnosti spočívá na třech základních pilířích

Optimální pojistný program

Prvním je snaha vytvořit pro každého klienta optimální pojistný program, který bude v maximální možné míře krýt rizika, jež mohou ohrozit denní chod firmy a její finanční stabilitu. Snaha  zajistit klientům profesionální servis a údržbu pojistných smluv tak, aby co nejméně pociťovali starosti s tím spojené. Díky spolupráci s renomovanými pojišťovnami si naši klienti mohou být jisti, že jejich pojistitel bude vždy schopen dodržet své závazky.

 

Kompletní likvidační servis

Druhým je kompletní likvidační servis. Jeho podstatou je být v kontaktu s klientem od prvopočátku vzniku škody a asistovat v průběhu celého procesu likvidace škody až do zdárného konce – tedy výplaty pojistného plnění a přenést na sebe v co nejvyšší míře starosti a s tím související práci.

 

Servis řízení rizik

Třetím je servis spojený s řízením rizik. Jedná se o soubor preventivních opatření, která vedou k vyhodnocení a omezení omezitelných negativních vlivů na chod firmy

Firmy a korporace

Poskytujeme servis společnostem, které působí v oblasti služeb, dopravy, cestovního ruchu, stavebnictví, hornictví, nakládání s odpady, prodeje strojních zařízení, zdravotnictví a dalších. Spolupracujeme rovněž s neziskovými organizacemi, nadacemi a úřady samosprávy.

Soukromé osoby

Poskytujeme služby soukromým osobám a to především v oblasti životního pojištění. Při péči o klienty neděláme rozdíly mezi „malými” a „velkými". Zakládáme si především na loajalitě a přizpůsobení se individuálním potřebám a možnostem klientů.

Výsledkem souboru všech činností je úspora Vašich finančních prostředků a času, a omezení negativních vlivů na Vaši podnikatelskou činnost.

Těším se na spolupráci s Vámi a přeji Vám mnoho úspěchů.

Jakub Tichý
jednatel společnosti

Naši partneři

Pojišťovny

 • Allianz  pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Inurance Group
 • Generali Česká pojišťovna, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • DIRECT pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Generali Slovensko Poisťovňa a.s.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
 • KOOPERATIVA, Poisťovňa a.s.
 • Collonade Insurance S.A., organizační složka
 • Slavia pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.