Jsme nezávislou rodinnou firmou s tuzemským kapitálem.

Stavíme na dlouholeté praxi v pojišťovnictví.

Společnost Tichý consulting, s.r.o byla založena v roce 2001. Jako odborný garant společnosti čerpám své odborné znalosti a profesionální zkušenosti od roku 1994, kdy jsem působil jako obchodní zástupce jedné z nejvýznamnějších českých pojišťoven. V následujících letech jsem pracoval na pozici zástupce pojišťovny, pojišťovacího makléře a byl jsem samozřejmě také klientem pojišťoven. Díky těmto zkušenostem jsem založil předmětnou společnost s vědomím a zkušeností „jak se to má dělat“.

Vím, co klient očekává od svého pojišťovacího makléře a vím, jak by měl každý pojišťovací makléř pracovat, aby mohl být jedním z pilířů, na kterých dnes staví úspěšní podnikatelé a prosperující korporace.

Nikdy jsem neměl ambice vést velkou firmu, založenou na desítkách obchodních zástupců a prodávající své produkty mnohdy multilevelovým systémem. Dbám na profesionalitu svého týmu a menší počet klientů, se kterými udržujeme silné dlouhodobé vztahy. U mnohých z nich jsme součástí užšího managementu. Přesto máme ve svém portfoliu velké nadnárodní společnosti s mnohasetmilionovými majetky, které po vlastních zkušenostech v oblasti pojištění vsadili na naši malou společnost. A vzhledem k mnohaleté spolupráci usuzuji, že jejich volba byla správná.

V roce 2020 jsem se rozhodl vstoupit do projektu skupiny nezávislých pojišťovacích makléřů Star Insurance Group. To nám umožnilo uchovat si dosavadní nezávislost, která je pro mě důležitá a na které si zakládám, a zároveň participovat na výhodách vyplývajících z členství ve skupině se zprostředkovaným pojistným 2 mld. Kč. Tichý Consulting vstupuje do Star Insurance Group.

Strategie naší společnosti spočívá na třech základních pilířích

Optimální pojistný program

Prvním je snaha vytvořit pro každého klienta optimální pojistný program, který bude v maximální možné míře krýt rizika, jež mohou ohrozit denní chod firmy a její finanční stabilitu. Snaha  zajistit klientům profesionální servis a údržbu pojistných smluv tak, aby co nejméně pociťovali starosti s tím spojené. Díky spolupráci s renomovanými pojišťovnami si naši klienti mohou být jisti, že jejich pojistitel bude vždy schopen dodržet své závazky.

 

Kompletní likvidační servis

Druhým je kompletní likvidační servis. Jeho podstatou je být v kontaktu s klientem od prvopočátku vzniku škody a asistovat v průběhu celého procesu likvidace škody až do zdárného konce – tedy výplaty pojistného plnění a přenést na sebe v co nejvyšší míře starosti a s tím související práci.

 

Servis řízení rizik

Třetím je servis spojený s řízením rizik. Jedná se o soubor preventivních opatření, která vedou k vyhodnocení a omezení omezitelných negativních vlivů na chod firmy

Firmy a korporace

Poskytujeme servis společnostem, které působí v oblasti služeb, dopravy, cestovního ruchu, stavebnictví, hornictví, nakládání s odpady, prodeje strojních zařízení, zdravotnictví a dalších. Spolupracujeme rovněž s neziskovými organizacemi, nadacemi a úřady samosprávy.

Soukromé osoby

Poskytujeme služby soukromým osobám a to především v oblasti životního pojištění. Při péči o klienty neděláme rozdíly mezi „malými” a „velkými". Zakládáme si především na loajalitě a přizpůsobení se individuálním potřebám a možnostem klientů.

Výsledkem souboru všech činností je úspora Vašich finančních prostředků a času, a omezení negativních vlivů na Vaši podnikatelskou činnost.

Těším se na spolupráci s Vámi a přeji Vám mnoho úspěchů.

Jakub Tichý
jednatel společnosti

Naši partneři

Pojišťovny

 • Allianz  pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Inurance Group
 • Generali Česká pojišťovna, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • DIRECT pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
 • KOOPERATIVA, Poisťovňa a.s.
 • Collonade Insurance S.A., organizační složka
 • Slavia pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.