sídlo společnosti
TICHÝ CONSULTING, s.r.o.
Pod lesem 1786/19
360 01 Karlovy Vary
(sídlo společnosti)

kancelář
TICHÝ CONSULTING, s.r.o.
Nad Hájovnou 620
357 33 Loket
kancelář

IČO: 26 33 77 54
Společnost byla 1. 2. 2019 registrována dle zákona 170/2018 Sb. jako samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění.

E: info@tichyconsulting.com
W: http://tichyconsulting.com

Jakub Tichý
vedení společnosti, velká a střední rizika
+420 608 363 749
jakub.tichy@tichyconsulting.com

Lenka Tichá
životní, neživotní pojištění
+420 775 964 612
lenka.ticha@tichyconsulting.com